← Legind

Færdselskort Danmark

 

Rettelsesblade og opdateringer til Færdselskort Danmark 2017-2018

 

Den nye udgave af Færdselskort Danmark udkom 11. maj 2017. Efter redaktionens afslutning vil der naturligvis ske ændringer på vejnettet, der kræver ændringer i kortgrundlaget. Samtidig opdager vi og brugerne af kortet ind i mellem kortfejl, der også kræver rettelser. På denne side kan man downloade rettelsesblade til kortet, så man som bruger af kortet altid har de nyeste opdaterede vejdata.

Kortnavn: Nordøstsjælland

Kortopslag: 14

Kortside: 29

 

Download